Web-溫幸平
副會長
溫幸平 Ricky Wan
太平紳士

所屬公司及職位:
同興集團控股有限公司 行政總裁

公職:

香港特別行政區選舉委員會委員
廣東省政協委員


社團職位:

中華海外聯誼會 理事
中國青年企業家協會常務理事
廣東省青年聯合會常務委員
廣東省海外聯誼會常務理事